tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Cây mai cổ thụ cao 4m, nở vàng rực như quả cầu khổng lồ ở Đồng Nai (42 อ่าน)

23 พ.ค. 2567 18:28

C&acirc;y mai cổ thụ cao 4m, nở v&agrave;ng rực như quả cầu khổng lồ ở Đồng Nai<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Trong những ng&agrave;y Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n vừa qua, c&acirc;y mai v&agrave;ng "khổng lồ" ở T&acirc;n Ph&uacute;, Đồng Nai đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n du kh&aacute;ch tới chi&ecirc;m ngưỡng v&agrave; check-in. Chau mai dep nở hoa rực rỡ, che k&iacute;n c&agrave;nh v&agrave; l&aacute;, tạo th&agrave;nh một "quả cầu khổng lồ" v&agrave;ng &oacute;ng trong khu vườn.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Suốt một tuần qua, c&acirc;y mai v&agrave;ng ở x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huyện T&acirc;n Ph&uacute;, tỉnh Đồng Nai đ&atilde; bung nở rực rỡ, thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm du kh&aacute;ch gh&eacute; thăm mỗi ng&agrave;y. H&igrave;nh ảnh về c&acirc;y mai "khổng lồ" cao hơn 4m, với đường k&iacute;nh t&aacute;n khoảng 4,5m v&agrave; hoa v&agrave;ng rực, che k&iacute;n cả c&agrave;nh, đ&atilde; được chia sẻ rộng r&atilde;i tr&ecirc;n nhiều trang mạng x&atilde; hội.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Du kh&aacute;ch đ&atilde; đổ về chi&ecirc;m ngưỡng c&acirc;y mai trong ng&agrave;y m&ugrave;ng 5 Tết Qu&yacute; M&atilde;o. Theo t&igrave;m hiểu, gốc mai cổ thụ n&agrave;y nằm trong vườn nh&agrave; &ocirc;ng Trần Quang Chiểu v&agrave; đ&atilde; được trồng chừng 70 năm. Cứ mỗi dịp Tết, hoa mai lại nở rộ, v&agrave;ng rực một g&oacute;c vườn. So với mọi năm, năm nay hoa nở muộn hơn, m&atilde;i đến ng&agrave;y m&ugrave;ng 4 Tết Qu&yacute; M&atilde;o hoa mới bắt đầu khoe sắc.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Nữ du kh&aacute;ch check-in c&ugrave;ng c&acirc;y mai 70 năm tuổi v&agrave;o m&ugrave;ng 7 Tết. "Ai tới đ&acirc;y cũng xu&yacute;t xoa khen ngợi. Bất cứ g&oacute;c n&agrave;o cũng cho những bức ảnh ấn tượng, 'ng&agrave;n like' tr&ecirc;n Facebook," Huyền Trang chia sẻ.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" /><br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />C&acirc;y mai nh&agrave; &ocirc;ng Chiểu đ&atilde; được nhiều người d&acirc;n địa phương biết đến từ l&acirc;u. Tuy nhi&ecirc;n, trong v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y, sau khi h&igrave;nh ảnh c&acirc;y mai được chia sẻ rộng r&atilde;i tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, n&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t du kh&aacute;ch từ khắp nơi như TP.HCM, Vũng T&agrave;u v&agrave; L&acirc;m Đồng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />"Gia chủ kể rằng, c&oacute; người từng trả gi&aacute; c&acirc;y mai 20 tỷ đồng nhưng &ocirc;ng kh&ocirc;ng b&aacute;n. H&agrave;ng năm, &ocirc;ng vẫn tự tỉa l&aacute;, chăm s&oacute;c để c&acirc;y mai ra hoa đ&uacute;ng dịp Tết v&agrave; đ&oacute;n du kh&aacute;ch tới thăm miễn ph&iacute;," du kh&aacute;ch Huyền Trang chia sẻ.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Anh Mai Tuấn Anh, sống tại T&acirc;n Ph&uacute;, Đồng Nai, c&ugrave;ng bạn g&aacute;i đ&atilde; tới thăm c&acirc;y mai v&agrave;ng v&agrave;o ng&agrave;y m&ugrave;ng 5 Tết. "Năm n&agrave;o m&igrave;nh cũng gh&eacute; c&acirc;y mai chụp ảnh. Năm nay, mai nở muộn nhưng hoa rất đẹp v&agrave; lượng kh&aacute;ch th&igrave; đ&ocirc;ng hơn hẳn," anh Tuấn Anh cho biết. Theo anh, c&acirc;y mai n&agrave;y rất nổi tiếng trong v&ugrave;ng. Du kh&aacute;ch từ xa c&oacute; thể t&igrave;m địa điểm Trạm xăng dầu Đinh Ngọc Cẩn tr&ecirc;n Google. Khi tới đ&acirc;y, chỉ cần hỏi bất kỳ người d&acirc;n n&agrave;o cũng sẽ được hướng dẫn tường tận đường v&agrave;o nh&agrave; &ocirc;ng Chiểu.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />V&agrave;o ng&agrave;y m&ugrave;ng 5 Tết, c&acirc;y mai vẫn chưa nở d&agrave;y đặc nhưng những b&ocirc;ng hoa đ&atilde; rất to v&agrave; rực rỡ. Đến m&ugrave;ng 8 Tết, c&acirc;y mai đ&atilde; nở k&iacute;n hoa, tạo th&agrave;nh một "quả cầu v&agrave;ng khổng lồ" &ndash; trở th&agrave;nh bối cảnh chụp ảnh l&yacute; tưởng cho du kh&aacute;ch.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, người gốc T&acirc;n Ph&uacute; nhưng hiện đang sống v&agrave; l&agrave;m việc tại th&agrave;nh phố Bi&ecirc;n H&ograve;a, đ&atilde; trở về qu&ecirc; nh&agrave; dịp Tết để đo&agrave;n vi&ecirc;n với gia đ&igrave;nh. Khi nghe người th&acirc;n giới thiệu về c&acirc;y mai khung ben tre đang bung nở rực rỡ, chị đ&atilde; t&ograve; m&ograve; tới thăm. "M&igrave;nh chưa bao giờ thấy một c&acirc;y mai lớn v&agrave; đẹp đến vậy. Hoa mai nở chi ch&iacute;t khắp c&aacute;c c&agrave;nh, c&aacute;nh hoa to, rực rỡ. Mỗi lần gi&oacute; thổi qua, c&aacute;nh hoa rơi nh&egrave; nhẹ trong gi&oacute;, rất l&atilde;ng mạn!" &ndash; chị Ngọc kể lại.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Chị Ngọc v&agrave; gia đ&igrave;nh đ&atilde; chụp ảnh kỷ niệm b&ecirc;n c&acirc;y mai 70 năm tuổi, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp c&ugrave;ng c&acirc;y mai đặc biệt n&agrave;y.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Chủ nh&acirc;n của c&acirc;y mai, &ocirc;ng Trần Quang Chiểu, đ&atilde; chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ c&acirc;y mai suốt nhiều năm qua. D&ugrave; c&acirc;y mai được nhiều người biết đến v&agrave; c&oacute; người từng trả gi&aacute; l&ecirc;n đến 20 tỷ đồng, &ocirc;ng vẫn quyết định kh&ocirc;ng b&aacute;n. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&agrave;ng năm, &ocirc;ng tỉ mỉ tỉa l&aacute; v&agrave; chăm s&oacute;c để c&acirc;y mai nở hoa đ&uacute;ng dịp Tết, đ&oacute;n tiếp du kh&aacute;ch tới thăm miễn ph&iacute;.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Anh Mai Tuấn Anh, cư d&acirc;n T&acirc;n Ph&uacute;, Đồng Nai, c&ugrave;ng bạn g&aacute;i tới thăm c&acirc;y mai v&agrave;ng v&agrave;o ng&agrave;y m&ugrave;ng 5 Tết. "Năm n&agrave;o m&igrave;nh cũng gh&eacute; c&acirc;y mai chụp ảnh. Năm nay, mai nở muộn nhưng hoa rất đẹp v&agrave; lượng kh&aacute;ch th&igrave; đ&ocirc;ng hơn hẳn," anh Tuấn Anh chia sẻ. Anh cho biết c&acirc;y mai n&agrave;y nổi tiếng trong v&ugrave;ng v&agrave; dễ t&igrave;m. Du kh&aacute;ch chỉ cần t&igrave;m địa điểm Trạm xăng dầu Đinh Ngọc Cẩn tr&ecirc;n Google, sau đ&oacute; hỏi thăm người d&acirc;n để được chỉ dẫn tận t&igrave;nh đường v&agrave;o nh&agrave; &ocirc;ng Chiểu.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Mỗi năm, c&acirc;y mai lại thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch từ khắp nơi, từ TP.HCM, Vũng T&agrave;u đến L&acirc;m Đồng. Họ đến kh&ocirc;ng chỉ để chi&ecirc;m ngưỡng vẻ đẹp độc đ&aacute;o của c&acirc;y mai, m&agrave; c&ograve;n để trải nghiệm kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; l&atilde;ng mạn m&agrave; c&acirc;y mai mang lại. C&aacute;c bức ảnh chụp b&ecirc;n c&acirc;y mai thường xuy&ecirc;n được chia sẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, g&oacute;p phần lan tỏa h&igrave;nh ảnh đẹp của c&acirc;y mai "khổng lồ" n&agrave;y.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />C&acirc;y mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; biểu tượng của m&ugrave;a xu&acirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của người d&acirc;n T&acirc;n Ph&uacute;. Mỗi khi Tết đến, h&igrave;nh ảnh c&acirc;y mai v&agrave;ng rực rỡ lại gợi nhớ đến sự đo&agrave;n vi&ecirc;n, ấm &aacute;p v&agrave; hạnh ph&uacute;c, mang đến niềm vui v&agrave; sự kỳ vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn. Điều n&agrave;y cũng l&agrave;m nhiều người t&ograve; m&ograve; về mai vang co bao nhieu loai , v&agrave; c&acirc;y mai ở T&acirc;n Ph&uacute; ch&iacute;nh l&agrave; một v&iacute; dụ điển h&igrave;nh về sự đa dạng v&agrave; phong ph&uacute; của lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Nhiều du kh&aacute;ch tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh du lịch TP.HCM - Đ&agrave; Lạt thường gh&eacute; qua T&acirc;n Ph&uacute; để check-in với c&acirc;y mai v&agrave;ng khổng lồ, hy vọng mang lại sự sung t&uacute;c v&agrave; b&igrave;nh an trong năm mới. C&acirc;y mai n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm dừng ch&acirc;n l&yacute; tưởng v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo người đến tham quan.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;" />Theo nhận x&eacute;t của du kh&aacute;ch, chủ nh&acirc;n của c&acirc;y mai rất mến kh&aacute;ch. Mọi người đến đ&acirc;y tham quan ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; v&agrave; c&ograve;n được cung cấp nơi để xe r&acirc;m m&aacute;t, rất tiện lợi. Ngo&agrave;i ra, khu vực n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; quầy b&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, tr&agrave; đ&agrave;o, tr&agrave; tắc với mức gi&aacute; b&igrave;nh d&acirc;n từ 10.000 đến 15.000 đồng, mang lại trải nghiệm thoải m&aacute;i v&agrave; dễ chịu cho du kh&aacute;ch.

171.225.185.27

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้